Blogit
Antti_Kivijarvi_Blogitunnus.jpg

Interventiotutkimus ravistelee ammattirooleja

2.3.2018 11:03

PROMEQ-konsortion keskeinen tehtävä on kokeilla interventioita, joilla voitaisiin edistää haavoittuvassa asemassa olevien ihmisryhmien hyvinvointia. Itse olen ollut mukana yhdessä tutkijakollegoideni, nuorten aikuisten ja nuorisotyön ammattilaisten kanssa kehittämässä interventiota kohdennettujen nuorisopalvelujen asiakkaille.

Hankkeen aikana on käynyt selväksi, että intervention kehittely edellyttää vakiintuneiden ammatillisten roolien ravistelemista ja yhteisen tiedon muodostamista. Voikin sanoa, että interventio ei kohdistu vain nuoriin, vaan myös heille tarjolla oleviin palveluihin sekä ammatillisiin käytäntöihin.

Monessa tutkimushankkeessa tutkijoiden ja käytännön ammattilaisten roolit säilyvät koskemattomina. Ammattilaiset joko tarjoutuvat itse tai välittävät asiakkaitaan haastateltaviksi. Tutkijat keräävät aineistonsa ja vetäytyvät tutkimaan. Yhteistä tietoa tai uudenlaisia suhteita ei tarvitse muodostaa. Konsulttikieltä käyttääkseni: osapuolten on mahdollista pitäytyä mukavuusalueillaan.

Interventiotutkimuksessa tilanne on toinen. Uudenlaisen toimintamallin ja mahdollisesti toimintakulttuurin luominen edellyttää konventionaalisen asetelman ylittämistä.

Ensinnäkin on muodostettava yhteinen kieli, jotta voidaan määritellä yhteinen päämäärä. Toiseksi on muodostettava uudenlaisia suhteita, jotta valittua päämäärää voidaan tavoitella. Yhtäältä kyse on suhteista tutkijoiden ja ammattilaisten välillä. Ollakseen vaikuttava, interventio on syytä ideoida, toteuttaa ja arvioida yhdessä. Toisaalta kyse on myös suhteista eri ammattilaisten kesken. Yhdellä innokkaalla työntekijällä on harvoin mandaattia viedä uusia ajatuksia käytäntöön. Intervention toteuttaminen vaatii useiden työntekijöiden panostusta, työn koordinointia ja johdon antamaa legitimiteettiä.

Lopulta intervention onnistuneessa toteuttamisessa on kyse erilaisten tietoperustojen yhteen sovittamisesta. Kärjistetysti ilmaisten tutkijat tulkitsevat maailmaa aiemman tutkimustiedon, nuorisotyöntekijät ammattiosaamisen, johtajat hallinnon ja asiakkaat elämänkokemuksensa valossa. Yhdestä näkökulmasta tärkeää voi olla nuorten vertaissuhteiden vahvistaminen, toisesta yksilöllinen tuki, kolmannesta työhön ja koulutukseen pääseminen ja neljännestä oman asunnon löytäminen.

Erilaisten intressien ja käsitysten yhdistäminen kaikkia tyydyttävällä tavalla vaatii aikaa. Avoin ja luottamuksellinen keskusteluilmapiiri, jossa voi esittää eriäviäkin näkemyksiä, ei synny hetkessä. Hankemuotoinen rahoitus ja odotukset nopeista tuloksista asettavat kuitenkin raamit, joiden puitteissa joudutaan toimimaan. Erityisesti interventiotutkimuksen näkökulmasta tilanne on hankala, kun intervention mahdollisia vaikutuksiakin tulisi ennättää seuraamaan.

Joidenkin kömmähdysten jälkeen olemme löytäneet ainakin osan intervention toteuttamista edistävistä viisasten kivistä ja kyenneet ratkaisemaan monet ongelmat vähintään tyydyttävällä tavalla. Onnistumisista huolimatta kokeilumme on vasta alussa. Vastauksia siitä, onko interventiollamme nuorten aikuisten hyvinvointia edistävää potentiaalia, saamme kuluvan vuoden aikana.

Antti Kivijärvi
T
utkija, PROMEQ-hanke ja Nuorisotutkimusseura


Kolumni perustuu hiljattain julkaistuun artikkeliin:
Aaltonen, Sanna & Kivijärvi, Antti (2017) Disrupting professionals with a research-driven intervention. Researcher-gatekeeper negotiations in the context of targeted youth services. Qualitative Social Work, julkaistu verkossa 6.2.2018. 


Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK