Uutiset
Jan Klavus, Leena Forma ja Pekka Rissanen.jpg
Jan Klavus, Leena Forma ja Pekka Rissanen tutkivat, mitä hyvinvoinnin koheneminen maksoi PROMEQ-interventioissa.

Sosiaalipalveluihin panostaminen kannattaa, myös taloudellisesti

28.2.2019 11:13

Sosiaalipalvelujen vaikuttavuutta ja kustannus-vaikuttavuutta on tärkeää tutkia. Taloudellisella arvioinnilla saadaan arvokasta tietoa siitä, mihin yhteiskunnan rajallisia voimavaroja kannattaa kohdentaa. Näin toteaa tuore PROMEQ-politiikkasuositus

Tutkijat Leena Forma, Jan Klavus ja Pekka Rissanen ovat selvittäneet PROMEQ-hankkeessa toteutettujen, sosiaalista markkinointia hyödyntäneiden interventioiden kustannuksien suhdetta saavutettuihin hyvinvointivaikutuksiin, siis kustannus-vaikuttavuutta. Kielipoliiseille tiedoksi, että yhdysviiva on kielitoimiston suositus.

Maailmalla sosiaalipalvelujen kustannus-vaikuttavuutta on tutkittu, mutta Suomessa näkökulma on uusi.

”Tämä on ilmeisesti ensimmäinen kerta, kun tällaisia kevyitä sosiaalisia interventioita olisi arvioitu kustannusten ja vaikuttavuuden pohjalta”, Pekka Rissanen sanoo.

”On hienoa, että ylipäänsä saimme aikaan koe-kontrolliasetelman ja pystyimme sopimaan mittausmenetelmistä. Monissa sosiaalipalveluiden tutkimuksissa kustannusten arviointiin on suhtauduttu epäilevästi, mutta nyt vaikuttavuuden taloudellinen arviointi on alettu nähdä myönteisemmin.”

Yhteistyötä sosiaalityön ja yhteiskuntatieteiden alalla toimivien kollegoiden kanssa terveystaloustieteilijät pitävät myönteisenä kokemuksena. Osaamisia yhdistelemällä saadaan paljon aikaan.

”Tämän tyyppisissä tutkimuksissa teemme aina yhteistyötä substanssiosaajien kanssa, mutta he ovat useimmiten lääketieteen osaajia. Sosiaalialan asiantuntijat olivat meille uusia tuttavuuksia”, Leena Forma kertoo.

”Kun tekee akateemista tutkimusta, toisinaan tuntuu, ettei työllä ole kovinkaan paljon vaikutusta. PROMEQ on hieno kokonaisuus ja mukana on upea porukka, jonka kanssa on mahdollista saada asioita esille niin, että ne myös ymmärretään”, Jan Klavus kiittelee.

”Me pyrimme tuottamaan poliittisille päätöksentekijöille sellaista materiaalia, jota heidän olisi mahdollista hyödyntää.”

Tutkimuksella luodaan tietopohjaa, ja sen avulla pystytään testaamaan, miten terveystaloustieteen menetelmät toimivat sosiaalipalveluiden alalla.

”Me autamme työllämme päätöksentekijöitä. Heidän täytyy tehdä päätöksiä, ja me pystymme antamaan heille tietoa päätösten pohjaksi”, Pekka Rissanen painottaa.

Elämänlaadun kustannus-vaikuttavuusanalyyseissa käytetään elämänlaatupisteitä. Terveydenhuollossa elämänlaatuyksikköinä käytetään esimerkiksi laatupainotettuja elinvuosia.

”WHO on määritellyt hyvinvoinnin ulottuvuudet janaksi välillä 0-100. PROMEQ-aineistossa elämänlaatu parani eniten pitkäaikaistyöttömillä, joilla hyvinvointi koheni viisi pistettä eli viisi prosenttiyksikköä kontrolliryhmään verrattuna”, Leena Forma selostaa.

Tutkimuksen tulos on, että sosiaaliseen markkinointiin haavoittuvien väestöryhmien parissa kannattaa suunnata taloudellisia voimavaroja.

”Yleispäteviä ohjeita tällä aineistolla ja näin lyhyellä seurannalla ei ole mahdollista antaa, mutta tulokset antavat hyvää osviittaa siihen suuntaan, että vaikuttavuutta on”, Pekka Rissanen toteaa.

”Tutkimuksemme osoitti, että interventioiden suuntaaminen kannattaa suunnitella tarkasti ja miettiä, millaiset interventiot ovat vaikuttavimpia tai kustannus-vaikuttavimpia”, Jan Klavus jatkaa.

Suunta on siis oikea, ja sosiaalisen hyvinvoinnin interventiotutkimusta kannattaa tehdä. Tutkijat suosittavat, että interventioiden tutkimukseen liitettäisiin aina myös taloudellinen arviointi, koska se lisää tutkimustulosten käyttökelpoisuutta päätöksenteossa.

”Terveydenhuollon puolelta saamani kokemuksen perusteella sellaisista kokeellisista hankkeista, joissa on mukana taloudellinen aspekti, jää päätöksentekijän kannalta usein eniten käteen”, Pekka Rissanen korostaa.

”Jos hyvinvointia on mahdollista parantaa pienellä panostuksella, se on hyvä asia”, Leena Forma kiteyttää.

Politiikkasuosituksen tekstin löydät täältä.


Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK